Participatiedossier

Craibosch

Participatie

Bij Craibosch vinden we het belangrijk om de omgeving te betrekken bij het maken van onze plannen. We organiseren bijeenkomsten en voeren persoonlijke gesprekken met lokale partijen. Op deze manier verzamelen we waardevolle input over verschillende aspecten, zoals de behoefte aan voorzieningen in Craibosch en de verbindingen met en naar het gebied.

We houden u op de hoogte van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden en die nog gaan plaatsvinden. Op deze pagina vindt u uitnodigingen, verslagen en andere relevante documentatie. We blijven deze pagina regelmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat alle informatie transparant en toegankelijk is voor onze gemeenschap.

14 februari

Eerste bijeenkomst

Op woensdagavond 14 februari vond de eerste informatiebijeenkomst over Craibosch plaats. Bij de avond waren enkele omwonenden en lokale partijen / stakeholders aanwezig. We hebben de aanwezigen meegenomen in de conceptplannen en we gingen aan tafel in gesprek over deze plannen. Dit heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd. De input die we hebben opgehaald hebben we samengevat in een verslag, hieronder te vinden.

6 maart

Tweede bijeenkomst

Op woensdagavond 6 maart vond de terugkoppelingbijeenkomst over Craibosch plaats. Deze avond trok voornamelijk omwonenden, inclusief een vertegenwoordiger van de Blaricumse Ondernemersvereniging. We hebben een gesprek gevoerd waarbij we onze ideeën hebben gedeeld en waardevolle feedback hebben mogen ontvangen. De bevindingen van deze bijeenkomst zijn samengevat in het onderstaande verslag.