Wij zien een toekomst die
vraagt om een andere manier
van wonen met zorg

De verhuizing van het ziekenhuis biedt de unieke kans om op deze locatie een woonzorglandschap in en met de natuurlijke omgeving te creëren.

Een Nieuw
Woonzorglandschap

Antwoord op Vergrijzing en Veranderende Zorgbehoeften

Met het vertrek van Tergooi MC komt er een geweldige locatie vrij om eindelijk invulling te kunnen geven aan de lang gekoesterde wens om een woonzorglandschap te ontwikkelen voor Blaricum en de regio Gooi & Vechtstreek. Met ingang van 1 juli 2023 zal gestart gaan worden met de planvoorbereiding van het terrein en de gebouwen die daarop zijn gevestigd. Vanuit de urgente vraag, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zal in de tussenliggende periode ,waar mogelijk, tijdelijk onderdak worden geboden aan maatschappelijk relevante instellingen en bedrijven. De zorgpartners Tergooi MC, RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) en Vivium Zorggroep zullen vanaf 1 juli op het terrein delen tijdelijk huren voor hun activiteiten.

Met het vertrek van Tergooi MC komt er een geweldige locatie vrij om eindelijk invulling te kunnen geven aan de lang gekoesterde wens om een woonzorglandschap te ontwikkelen voor Blaricum en de regio Gooi & Vechtstreek. Met ingang van 1 juli 2023 zal gestart gaan worden met de planvoorbereiding van het terrein en de gebouwen die d

Functie en
voorzieningen

Gezondheid, Zorg en Welzijn in één Compleet Woonzorglandschap

Het terrein zal een nieuw stuk dorp worden. Een plek waar mensen (op leeftijd) kunnen verblijven, wonen en genieten van alle faciliteiten gericht op gezondheid, zorg en welzijn. Een combinatie van een medisch centrum, woon-zorg voorzieningen, intramurale zorg met mogelijk herstelzorg, woningen voor zorgmedewerkers als ook vrijstaande woningen maken dit mogelijk. Ook zijn er faciliteiten gericht op gezondheid en welzijn, zoals een wellness, fysiotherapie, fitness en andere aanvullende functies die dit landschap vorm gaan geven en gaan bepalen.

Ruimtelijke
opzet

Landschap is leidend

In het nieuwe woonzorglandschap wordt de hoofdstructuur gevormd door het landschap, de bestaande bomen en topografie. De hoofdstructuur is daardoor dynamisch. Gekozen is daarom voor een aanpak waarbij niet alleen de bebouwing wordt ingepast maar tegelijkertijd ingrepen worden voorgesteld voor de toekomstige aanpassingen van de hoofdstructuur: een echt landschappelijk patchwork waarin ontwikkelingen worden gedefinieerd op basis van landschap, licht, schaduw, topografie en beleving.

“Onze visie is gebaseerd op de Nota van Randvoorwaarden van de gemeente Blaricum en geeft antwoord op de behoefte om een echt Blaricums buurtschap te maken, met een eigen karakter en dat tegelijkertijd verankerd is in de schaal en het karakter van het dorp eromheen.”

Bauke Brekelmans

Nota van Randvoorwaarden

Versterken van de randen met groen

Het terrein moet een integraal onderdeel van Blaricum worden; een groen landschap waarbinnen wordt gewoond en diverse vormen van zorg binnen handbereik zijn. De randen van het plangebied zijn hierbij van groot belang. Elke rand heeft een eigen karakter; de ecologische zone in de vorm van het ecoduct in het oosten, de dorpse rand naar het noorden toe en de meer publieke rand richting de Rijksweg en bushalte. Dit zijn structuren op de schaal van Blaricum waardoor het terrein zich als het ware verankert in het omringende dorp.

Door deze randen te behouden en met bosaanplant te versterken wordt het groene karakter verbeterd zowel vanuit het terrein zelf alsmede voor Bosrijk en Laren.