Een nieuwe benadering

Hoe wil men wonen in dit gebied? In een traditionele nieuwbouwwijk wordt de hoofdstructuur in grote mate bepaald door de bebouwing.

Het plan

Dorpse opzet

Deze locatie verdient het om op respectvolle wijze te worden ontwikkeld. Niet consumeren, maar juist maatschappelijke en ecologische waarde creëren. Het terrein wordt een nieuw stuk dorp: een buurtschap met de focus op buitenleven. Ons plan biedt een scala aan ruimtes van verschillende groottes en karakters aan en zal een unieke leefomgeving bieden: een plek waar burgers elkaar ontmoeten. Een plaats voor wonen, zorg en recreatie en een plek om af te spreken met buren en vrienden. De inrichting van zowel landschap, openbare ruimte en gebouwen weerspiegelen het dorpse karakter. Er worden voorzieningen gecreëerd die iets toevoegen aan natuur en dorp: een echt dorp in een dorp.
Om de grote variatie in ruimte en beleving te versterken is gekozen voor een geclusterde vorm van wonen en zorg. Compact bouwen in een groene omgeving. Bewust is gekozen voor het openlaten van bepaalde plekken zoals bijvoorbeeld de randen of het groene hart. Sommige clusters hebben ruimte nodig, andere kunnen weer dichter op elkaar worden geplaatst. Het terrein wordt hiermee weer een park, met bebouwing als beelden in een groene setting. Langs de randen wordt het groene karakter versterkt door het aanplanten van meer bomen

Cluister van huizen

Wonen wordt in compacte clusters van huizen opgezet met ruimte voor collectiviteit. Binnen het ensemble wordt er met diverse korrelgroottes gewerkt waardoor veel diversiteit ontstaat. De open en landschappelijke opzet zorgt ervoor dat iedereen direct zicht op groen heeft.

Landschappelijk wonen living LAB

Voor het vrijstaande woningbouwprogramma is diversiteit en experiment het belangrijkste uitgangspunt. Er is ruimte om te experimenteren met nieuwe woonvormen zoals tiny houses en innovatieve bouwmaterialen en nieuwe vormen van landschappelijk wonen.

Programma

De stedenbouwkundige opzet is gebaseerd op de behoefte om een echt Blaricumse buurtschap te maken met een eigen karakter en dat tegelijkertijd verankerd is in de schaal en het karakter van het dorp eromheen. De ruimtelijke strategie heeft als doel om het brede aanbod aan verschillende typen ruimtes die het dorp Blaricum rijk is te concentreren op één enkele plek: een dorp in dorp. De opzet is een subtiele reeks van zorgvuldig gechoreografeerde publieke, collectieve en private buitenruimtes. Deze ruimtes zijn volledig gebaseerd op de gebruiksdynamiek van de bewoners en bezoekers. Een dorp in dorp waarbinnen ruimte voor reuring is en ook voor stilte en rust. Deze (dorps)ruimtes overbruggen de overgang van het landschap naar dorp en de relaties tussen de private huisvesting, het buurtschap en Blaricum zelf. Een aantal gebouwen bij elkaar vormt een compact ensemble met een collectief tussengebied. De overgang tussen het park en de bebouwing is wederom maatwerk: per situatie en woningtype kan deze verschillen, maar het uitgangspunt is altijd landschappelijk. Op bepaalde plekken is transparantie gewenst, op andere plekken daarentegen werkt een compacter ensemble met vrij uitzicht beter. De aanwezige ruimtelijke karaktereigenschappen en de monumentale bomen vormen hierbij het uitgangspunt.

Mobiliteitsplan

Door gebruik van overwegend inheemse flora die niet alleen kwaliteit voor de zintuigen biedt maar ook voor de lokale fauna wordt de impact van het park in zijn omgeving versterkt en zorgt voor een voedselrijk gebied voor insecten en vogels. Een grote verscheidenheid aan inheemse soorten, zoals soorten uit de Gooische soortenlijst, is specifiek gekozen en zorgt ervoor dat meer insecten worden aangetrokken dan bij vreemde soorten.

Item

Bomen, struiken en verticale klimmers tillen niet alleen het landschap naar een hoger niveau. Het groen voorkomt hittestress en vormt ook een belangrijk element voor vogels. Het Bijzonder Provinciale Landschap (BPL) in het gebied (vooral in de randen) worden beschermd.

Item

Deze overgangszone wordt niet bebouwd, behoudens over een lengte van 25 meter (waar de bebouwing van het ziekenhuis de natuurstrook niet dichter dan tot 12,5 meter mag naderen). In deze zone zal het bos dicht worden aangeplant ter afscherming van het licht vanuit de bebouwing. Dit voorstel is gebaseerd op: “Natuurvoorstel bij herontwikkeling van het voormalig Tergooi terrein Blaricum 14 december 2020 van het Goois Natuurreservaat”.

Item

Flora en fauna

Flora en fauna

Door gebruik van overwegend inheemse flora die niet alleen kwaliteit voor de zintuigen biedt maar ook voor de lokale fauna wordt de impact van het park in zijn omgeving versterkt en zorgt voor een voedselrijk gebied voor insecten en vogels. Een grote verscheidenheid aan inheemse soorten, zoals soorten uit de Gooische soortenlijst, is specifiek gekozen en zorgt ervoor dat meer insecten worden aangetrokken dan bij vreemde soorten. Bomen, struiken en verticale klimmers tillen niet alleen het landschap naar een hoger niveau. Het groen voorkomt hittestress en vormt ook een belangrijk element voor vogels. Het Bijzonder Provinciale Landschap (BPL) in het gebied (vooral in de randen) worden beschermd. Aan het oosten van het terrein is een 25 meter brede overgangszone gepland naar de natuurstrook.

Deze overgangszone wordt niet bebouwd, behoudens over een lengte van 25 meter (waar de bebouwing van het ziekenhuis de natuurstrook niet dichter dan tot 12,5 meter mag naderen). In deze zone zal het bos dicht worden aangeplant ter afscherming van het licht vanuit de bebouwing. Dit voorstel is gebaseerd op: “Natuurvoorstel bij herontwikkeling van het voormalig Tergooi terrein Blaricum 14 december 2020 van het Goois Natuurreservaat”.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Door gebruik van overwegend inheemse flora die niet alleen kwaliteit voor de zintuigen biedt maar ook voor de lokale fauna wordt de impact van het park in zijn omgeving versterkt en zorgt voor een voedselrijk gebied voor insecten en vogels. Een grote verscheidenheid aan inheemse soorten, zoals soorten uit de Gooische soortenlijst, is specifiek gekozen en zorgt ervoor dat meer insecten worden aangetrokken dan bij vreemde soorten. Bomen, struiken en verticale klimmers tillen niet alleen het landschap naar een hoger niveau. Het groen voorkomt hittestress en vormt ook een belangrijk element voor vogels. Het Bijzonder Provinciale Landschap (BPL) in het gebied (vooral in de randen) worden beschermd. Aan het oosten van het terrein is een 25 meter brede overgangszone gepland naar de natuurstrook.

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Door gebruik van overwegend inheemse flora die niet alleen kwaliteit voor de zintuigen biedt maar ook voor de lokale fauna wordt de impact van het park in zijn omgeving versterkt en zorgt voor een voedselrijk gebied voor insecten en vogels. Een grote verscheidenheid aan inheemse soorten, zoals soorten uit de Gooische soortenlijst, is specifiek gekozen en zorgt ervoor dat meer insecten worden aangetrokken dan bij vreemde soorten. Bomen, struiken en verticale klimmers tillen niet alleen het landschap naar een hoger niveau. Het groen voorkomt hittestress en vormt ook een belangrijk element voor vogels. Het Bijzonder Provinciale Landschap (BPL) in het gebied (vooral in de randen) worden beschermd. Aan het oosten van het terrein is een 25 meter brede overgangszone gepland naar de natuurstrook.

Deze overgangszone wordt niet bebouwd, behoudens over een lengte van 25 meter (waar de bebouwing van het ziekenhuis de natuurstrook niet dichter dan tot 12,5 meter mag naderen). In deze zone zal het bos dicht worden aangeplant ter afscherming van het licht vanuit de bebouwing. Dit voorstel is gebaseerd op: “Natuurvoorstel bij herontwikkeling van het voormalig Tergooi terrein Blaricum 14 december 2020 van het Goois Natuurreservaat”.