Informatiebijeenkomst 24 januari

Op 24 januari nemen we u tijdens een plenaire presentatie mee in:

 • Het verschil tussen de eerste Nota van Randvoorwaarden en de Nota van Randvoorwaarden die uiteindelijk is vastgesteld door de gemeenteraad;
 • De verdere vertaling van onze ontwikkelvisie naar het concept Stedenbouwkundig Plan dat er nu ligt;
 • Hoe de input van de personen en partijen die we destijds hebben gesproken, is meegenomen in de visie.
  Ofwel: de veranderingen die we n.a.v. de input hebben aangebracht in de plannen.

Uiteraard is er alle ruimte voor vragen over de herontwikkeling tijdens de bijeenkomst. We gaan graag met u in gesprek. Deze bijeenkomst gaat expliciet over de herontwikkeling van het terrein en niet over de tijdelijke invulling van het ziekenhuis.

Na deze bijeenkomst

Na de bijeenkomst van 24 januari volgen nog twee participatiemomenten: een dialoogtafel en een presentatie van het Stedenbouwkundig Plan. Tijdens de dialoogtafel gaan we graag dieper met u in gesprek over een aantal onderwerpen uit de Nota van Randvoorwaarden. De dialoogtafelbijeenkomst is hét moment om uw stem te laten horen en op een aantal onderwerpen input te leveren. Tijdens de presentatie van het Stedenbouwkundig Plan komen we vervolgens terug op de manier waarop we uw input hebben verwerkt, welke keuzes we hebben gemaakt en waarom.

Onderstaande gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie over deze bijeenkomst.

  Bent u er bij?

  Wat is uw relatie met de locatie waar het Tergooi MC gevestigd was?

  Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

  De verhuizing van het ziekenhuis biedt de unieke kans om op deze locatie een woonzorglandschap in en met de natuurlijke omgeving te creëren.